Termeni și condiții


Postat la 2021-05-03 09:57:52

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi ANFPUV sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare.

2. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile ("Conţinut") care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al ANFPUV sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Continutului". De asemenea, vă informăm că ANFPUV îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecata prin instanţele penale.

3. Utilizarea Site-ului

Pentru a utiliza pe deplin Opţiunile site-ului, va trebui să creati un cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul "Înregistrează-te aici" de pe ANFPUV . Va trebui să completaţi toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii în respectivul formular de înregistrare electronică. Oricare din informaţiile completate pot fi modificate ulterior de către Utilizatorul Înregistrat după crearea Contului de Utilizator, în orice moment în timpul înregistrării sau utilizării Web Site-ului. Un cont de Utilizator cu parolă şi nume de utilizator/adresa de e-mail va permite Utilizatorului Înregistrat să acceseze atât Web Site-ul, cât şi Aplicaţia ANFPUV . În cazul refuzului de a furniza informaţiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării Contului de Utilizator, ANFPUV este îndreptăţită să refuze înregistrarea.

ANFPUV acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

  • Puteţi descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;

  • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al ANFPUV ;

  • Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. ANFPUV va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere societăţii ANFPUV să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

  • Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Utilizatorul Înregistrat garantează că informaţiile furnizate la momentul înregistrării Contului de Utilizator sunt veridice, complete şi exacte.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing (telefon, email, adresa de corespondenta)

Derulăm periodic campanii promoționale pentru colaboratorii noștri și ne dorim să fii informat legat de acestea.

Dacă ți-ai oferit acordul, ANFPUV poate prelucra datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru a te ține la curent cu produsele sau serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inclusiv prin mijloace automate, prin creare de profiluri sau prin comunicarea datelor către prestatorii de servicii cu care am încheiat contracte de colaborare.

În scop de marketing direct, ANFPUV poate prelucra următoarele tipuri de date personale, însă fără să utilizeze concomitent întregul set de date: nume și prenume, adresă de domiciliu și corespondență, adrese de e-mail, numere de telefon sau alte detalii personale precum ocupație, specializare.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea ANFPUV în sens contrar din partea ta.

Utilizatorul confirma faptul ca are cunostinta de drepturile acordate de Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că poate să le exercite printr-o notificare, transmisă la sediul ANFPUV fie printr-un email la adresa office@asociatia-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com,

5. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: nume, prenume, CNP, grad profesional, specialitate, număr mobil, număr fix, adresă e-mail, adresă corespondenţă, cod parafă, CUIM, denumire instituţie pe care le transmiteţi pe Site, prin postă electronică, formular participare, talon abonare vor fi folosite în conformitate cu Notificarea Privind Confidenţialitatea. Toate datele cu caracter personal sunt completate în totalitate pe răspunderea dumnevoastră, iar compania nu răspunde de validitatea acestora. Completarea formularelor de participare prin intermediul partenerului crează cont exclusiv în platforma ANFPUV , fiind necesar pentru transmiterea ulterioară a certificatului de participare şi/sau adeverinţa la abonamentul digital/tipărit, iar prelucrarea ulterioară a datelor se va face exclusiv de către asociația ANFPUV .

6. Lipsa garanţiilor

Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

7. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră, fie prin crearea contului, fie prin simpla accesare a acestuia. ANFPUV sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. ANFPUV nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Utilizarea platformei ANFPUV se face doar în baza unui singur cont unic, pe baza de adresa e-mail şi CNP. ANFPUV îşi rezervă dreptul de a şterge conturile duplicate, chiar dacă adresa de e-mail este diferită. Se va menţine activ contul ce conţine cele mai multe date, pentru a ne putea desfăşura activitatea în condiţii optime.

Toate datele din cont se pot modifica de către utilizator, cu excepţia adresei de e-mail. Modificarea acesteia se face doar de către Managerul de platformă, pe baza unei cereri scrise, transmisă fie prin e-mail la adresa office@asociatia-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com,  sau prin poştă la adresa Bucuresti, Str. Calea Giulesti nr. 333.

8. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât ANFPUV . Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. ANFPUV nu controlează şi nu este spunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, ANFPUV îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;

  • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;

  • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

  • nu oferă o securitate adecvată;

  • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

  • sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, ANFPUV nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea ANFPUV .

9. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

ANFPUV poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Asociatia va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită asociatiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în asa fel încât asociatia, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetarii respective, dumneavoastră trebuie: (a) să încetaţi utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera asociatia răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva asociatiei drept rezultat al: (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI ASOCIATIA SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

10. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţi de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România şi Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţi de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 Share: